Chính sách cookie

các tệp dữ liệu nhỏ thông qua việc tiêu dùng “Cookies” sở hữu thể được vận tải xuống máy tính cá nhân, laptop hay đồ vật di động của bạn khi bạn tróc nã cập trang web lần trước hết. Điều này sẽ cho phép máy chủ thu thập thông tin trong khoảng trình phê duyệt của người mua. Những thông báo chả hạn như chiếc hình phê duyệt web, giới thiệu và thị hiếu của người mua sẽ được tiêu dùng để cho phép điều hướng tiện lợi hơn giữa các trang và cải thiện trải nghiệm duyệt web của người mua đại quát.

Bạn ko bắt buộc phải chấp nhận Cookies từ DD7 và bạn có tuyển lựa chấp thuận, chối từ hoặc xóa các Cookies ngày nay bằng phương pháp sửa đổi cài đặt trong trình phê duyệt của bạn. Bên cạnh đó, chọn từ chối có thể khiến cho trải nghiệm phê duyệt web chậm hơn trên trang web của chúng tôi.

với thể sở hữu Cookies từ các đối tác thứ ba (“Cookies Bên Thứ Ba”) mà chúng tôi đã hiệp đồng có họ để cung cấp các dịch vụ nhất định trên trang web này. Cũng với thể có Cookies Bên Thứ Ba trong khoảng các miền hoặc trang web mà những liên kết của họ có thể được chèn vào hoặc tham chiếu tới trên trang web của chúng tôi. Doanh nghiệp ko với quyền kiểm soát đối sở hữu các Cookies Bên Thứ Ba này. Bạn có thể chọn cho phép hoặc khước từ chèn Cookies Bên Thứ Ba.